anglomaks.com

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Новини
 •  "Англомакс" търси преводачи от всички езици без английски. Моля, изпратете ни CV на български език . С одобрените кандидати ще се свържем в най-кратък срок. Ако Вие притежавате нужните умения и опит, не се колебайте да ни пишете. Благодарим Ви предварително!
 • Стажове за преводачи в Европейската комисия

  Възможността за подобен европейски стаж е 2 пъти годишно и продължава от 3 до 5 месеца.

  Обикновено стажантите се включват в определен преводачески отдел, където помагат в работата на колегите си. Необходимо е да владеят отлично собствения си майчин език и други 2 официални езика на ЕС.

  Какви са изискванията?

  Едно от от изискванията е кандидатите да бъдат граждани на държава членка на ЕС или дори на една от държавите кандидати за членство, но имайте впредвид, че  броят за стажантите от държави, които не са членки на ЕС е ограничен.

  Друго изискване  е  стажантите да са с диплома от завършено висше образование и да не са участвали в стажантски програми на други европейски институции.

  Отличното владеене на поне един от трите езика: английски, френски или немски език е задължително , както и владеенето на поне още един чужд официален език за Европа , освен майчиния.

  В случай, че отговаряте на по-горните изисквания и решите да кандидатствате е необходимо да попълните електронен формуляр и да изпратите копия от документ за самоличност и всички дипломи и сертификати, удостоверяващи владеенето на езиците, които сте посочили.

  Участниците получават и месечна стипендия.

  Представяме на вниманието Ви и някои крайни срокове за подаване на документи, които може да са полезни:

  - 1 септември 2011 г. за стажовете, които започват през март 2012 г.

  - 31 януари за стажовете, които започват през октомври 2012 г.

   Ако желаете да научите повече, посетете официалната страница на стажантската програма :  http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

 

 • Професия преводач в топ 50

  Професия преводач бе обявена за една от 50-те най-добри професии на 2011 в света и се очаква още по-висок растеж през следващото десетилетие.

  Разбира се, перспективите за това варират според езика и спецификата на търсените текстове за превод. Но се очаква наемането на преводачи да се увеличи с над 20 процента до 2018г. Нуждата от преводачи се дължи на развиващата се икономика в глобален мащаб, както и на нарастващото население на Земята.

  Едни от най-търсените езици според американски проучвания остават английски и испански.

  Но има и други езици, които излизат на преден план и стават все по-необходими. Примери за това са: китайски, корейски , арабски и японски, както и някои европейски езици като: френски, италиански и немски.