anglomaks.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Често задавани въпроси
faq_questionmark.jpg

Как мога да подам заявка за писмен превод и да изпратя документите?

    Заявката за превод може да бъде направена в писмен вид и изпратена по имейл, с препоръчана поща, с куриер или да бъде направена директно в офиса на агенцията. По същия начин могат да ни бъдат изпратени и документите за превод. Приемаме документи върху различни видове дигитални носители.

Как се определя цената на превода?

    Цената на всеки преводен проект зависи от много фактори, включително от дължината и вида на текста за превод (уебсайт, лична кореспонденция, ръководство за ползване, медицински документ и др.), езикът на който трябва да се преведе текста, както и от срокът на изпълнение.

    Цената се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на оригиналния текст. 1 стандартна преведена страница е равна на 1800 знака с интервали (по БДС) или на 1500 знака без интервали (според ЕС стандартите). Ние използваме БДС.

    Тъй като всеки проект е уникален, най–лесният начин да определите цената на превода е да ни позвъните или изпратите директно по електронен път вашия текст.

Какво се изисква от Вас при превод и легализация на документи?

    При превод на документи е необходимо да разтълкувате всички съкращения, които биха затруднили преводача, както и да предоставите на нашата фирма трите Ви имена съгласно задграничния ви паспорт. Това е изключително важно, тъй като само една променена буква би направила документа невалиден и би осуетила бъдещото му предназначение.

Преди да ни предоставите вашите документи, проверете дали:

— е положен правоъгълен печат с дата и името на общинския служител върху оригиналния документ (за документи издавани от кметства и общински народни съвети)

— подписите на частните лица са нотариално заверени (при документи и други книжа подписани от частни лица)

— документите са заверени от централния офис на съответната институция, организация, фирма, издали документа (при документи и други книжа, издадени от институции, които не са пряко подведомствени на отделни министерства)

Защо преводът и легализацията се извършват от лицензирана агенция?

Преводът и легализацията се извършват от лицензирана агенция, защото тя разполага с одобрени и регистрирани от Дирекция Консулски отношения към МВнР заклети преводачи и притежава валиден договор за легализирането на документи. Само лицензирана агенция би могла по легален път да оформи Вашите документи.

Кой извършва заверка и легализация и къде се извършва?

    Не всички документи изискват легализация, както и не всички документи могат да бъдат легализирани. Нашата компания работи в съответствие с наредбите и диретивите на Република България и е оторизирана да предлага услуги в областта на преводите и легализацията. Легализацията на документи НЕ се извършва на място в офисите на агенциите за превод и легализация.

Институции, извършващи заверки и легализация в България :

Министерство на външните работи

Легализира всички документи за чужбина

http://www.mfa.government.bg

Министерство на вътрешните работи

Заверява всички документи, издадени от Районни полицейски управления, Национална следствена служба и КАТ.

http://www.mvr.bg

Министерство на отбраната

Заверява всички документи, издадени от Военни окръжия и учебни заведения към системата на отбраната.

http://www.md.government.bg

Министерство на финансите

Заверява всички документи, издадени от поделенията на НАП и данъчни подразделения.

http://www.minfin.bg/

Министерство на земеделието и храните

Заверява всички документи, издадени от подразделенията на Национална служба за растителна защита и на Министерството на земеделието и горите.

http://www.mzh.government.bg

Министерство на правосъдието

Заверява всички документи, издадени от Районни и градски съдилища, от фирмени отделения.

http://www.mjeli.government.bg

Министерство на труда и социалната политика

Заверява всички документи, издадени от социалните служби.

http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Министерство на образованието и науката

Заверява всички документи, издадени от училища и университети.

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms

Министерство на Здравеопазването

Заверява всички документи, издадени от болници, поликлиники и учебни заведения към Министерството на здравеопазването.

http://www.mh.government.bg

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Заверява всички документи, издадени от неговите подразделения и учебни заведения към Министерството на Транспорта и Съобщенията.

http://www.mtitc.government.bg

Министерство на културата

Заверява всички документи, издадени от културните институти и училищата към Министерството.

http://www.mc.government.bg/

 

Каква е разликата между заверен/официален и легализиран превод?

    Заверен/официален е превод, извършен от заклет преводач върху бланка на лицензирана преводаческа агенция, който носи неговия подпис и печата на агенцията. Този превод се състои от документа на изходния език и неговия превод на целевия език.

    Легализиран е преводът, който освен че отговаря на горните изисквания, е заверен и от съответните държавни институции и е легализиран от Дирекция Консулски отношения към МВнР като последна инстанция.